Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_106f_0.MAI' (Errcode: 2)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_106f_0.MAI' (Errcode: 2)]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('filter-portfolio') ORDER BY t.name ASC

BÁO GIÁ TỔNG HỢP - IN HÓA ĐƠN ĐOÀN PHƯƠNG

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_106f_0.MAI' (Errcode: 2)]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (676) ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_106f_0.MAI' (Errcode: 2)]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (676) ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_106f_0.MAI' (Errcode: 2)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_106f_0.MAI' (Errcode: 2)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_106f_0.MAI' (Errcode: 2)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_106f_0.MAI' (Errcode: 2)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_106f_0.MAI' (Errcode: 2)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_106f_0.MAI' (Errcode: 2)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_106f_0.MAI' (Errcode: 2)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ IN HÓA ĐƠN ĐOÀN PHƯƠNG

BÁO GIÁ IN HÓA ĐƠN GIÁ RẺ NHẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quy cáchSố tờSố lượng 50 cuốnSố lượng 100 cuốn
Hóa đơn A6 (10 x 14 cm) Giấy indo100 tờ (1 liên)8.000 đ6.000 đ
Hóa đơn A6 (10 x 14 cm) Giấy Cacboness100 tờ (2 liên)10.000 đ8.000 đ
Hóa đơn A5 (14.5 x 20 cm) Giấy indo100 tờ (1 liên)11.000 đ9.000 đ
Hóa đơn A5 (16 x 20 cm Giấy Cacboness100 tờ (2 liên)16.000 đ14.000 đ
Hóa đơn A5 (16 x 20 cm Giấy Cacboness150 tờ (3 liên)25.000 đ22.000 đ
Hóa đơn A4 (20 x 29 cm) Giấy indo100 tờ (1 liên)20.000 đ18.000 đ
Hóa đơn A4 (20 x 30 cm) Giấy Cacboness100 tờ (2 liên)29.000 đ27.000 đ
Hóa đơn A4 (20 x 30 cm) Giấy Cacboness150 tờ (3 liên)45.000 đ43.000 đ
Hóa đơn A5 (16 x 20 cm) Giấy Cacboness200 tờ (4 liên)32.000 đ30.000 đ

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_106f_0.MAI' (Errcode: 2)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_106f_0.MAI' (Errcode: 2)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_106f_0.MAI' (Errcode: 2)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_106f_0.MAI' (Errcode: 2)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_106f_0.MAI' (Errcode: 2)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_106f_0.MAI' (Errcode: 2)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_106f_0.MAI' (Errcode: 2)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

BẢO GIÁ IN ORDER GIÁ RẺ NHẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quy cáchSố tờGiá
Order (6 x 7 cm) Giấy Cacboness100 tờ (2 liên)1.700 đ
Order (7 x 11 cm) Giấy Cacboness100 tờ (2 liên)2.700 đ
Order (7.5 x 11.5 cm) Giấy Cacboness100 tờ (2 liên)3.500 đ
Order (6 x 7 cm) Giấy Cacboness150 tờ (3 liên)3.200 đ
Order (7 x 11 cm) Giấy Cacboness150 tờ (3 liên)5.500 đ
Order (7.5 x 11.5 cm) Giấy Cacboness150 tờ (3 liên)6.000 đ