BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ IN HÓA ĐƠN ĐOÀN PHƯƠNG

BÁO GIÁ IN HÓA ĐƠN GIÁ RẺ NHẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quy cáchSố tờSố lượng 50 cuốnSố lượng 100 cuốn
Hóa đơn A6 (10 x 14 cm) Giấy indo100 tờ (1 liên)8.000 đ6.000 đ
Hóa đơn A6 (10 x 14 cm) Giấy Cacboness100 tờ (2 liên)10.000 đ8.000 đ
Hóa đơn A5 (14.5 x 20 cm) Giấy indo100 tờ (1 liên)11.000 đ9.000 đ
Hóa đơn A5 (16 x 20 cm Giấy Cacboness100 tờ (2 liên)16.000 đ14.000 đ
Hóa đơn A5 (16 x 20 cm Giấy Cacboness150 tờ (3 liên)25.000 đ22.000 đ
Hóa đơn A4 (20 x 29 cm) Giấy indo100 tờ (1 liên)20.000 đ18.000 đ
Hóa đơn A4 (20 x 30 cm) Giấy Cacboness100 tờ (2 liên)29.000 đ27.000 đ
Hóa đơn A4 (20 x 30 cm) Giấy Cacboness150 tờ (3 liên)45.000 đ43.000 đ
Hóa đơn A5 (16 x 20 cm) Giấy Cacboness200 tờ (4 liên)32.000 đ30.000 đ

BẢO GIÁ IN ORDER GIÁ RẺ NHẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quy cáchSố tờGiá
Order (6 x 7 cm) Giấy Cacboness100 tờ (2 liên)1.700 đ
Order (7 x 11 cm) Giấy Cacboness100 tờ (2 liên)2.700 đ
Order (7.5 x 11.5 cm) Giấy Cacboness100 tờ (2 liên)3.500 đ
Order (6 x 7 cm) Giấy Cacboness150 tờ (3 liên)3.200 đ
Order (7 x 11 cm) Giấy Cacboness150 tờ (3 liên)5.500 đ
Order (7.5 x 11.5 cm) Giấy Cacboness150 tờ (3 liên)6.000 đ